header-BAS_012.jpg

Als je lichte tot matige psychische klachten hebt

 • De Luisterlijn: Professioneel opgeleide vrijwilligers bieden een luisterend oor via telefoon of via chat. Is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
 • Dienst Geestelijke Verzorging (onderdeel van GGNet): Begeleiding voor cliënten of hun naasten waarbij door psychische klachten levens-of geloofvragen zijn ontstaan en zij graag willen bespreken.
 • GGNet Karify Zelfhulpprogramma: Keuze uit verschillende modules, waaronder somberheid, piekeren, bewegen, mindfulness, slapen, stress en dagstructuur.
 • GGNet Preventie: Biedt verschillende cursussen aan familie en naasten aan. Voorbeelden zijn KOPP-groepen (gespreksgroep voor kinderen van die een ouder hebben die psychische klachten heeft of verslaafd is), partnercursus (bijv. ADHD, autisme of borderline persoonlijkheidsstoornis) en oudercursus (bijv. autisme, peuters of gedurende zwangerschap). Ook zijn er cursussen voor mantelzorgers en voor broers en zussen (kortweg ‘brussen’) van een kind met een ontwikkelingsstoornis (ADHD of autisme).
 • Hey, het is okey. Informatie over soorten psychische aandoeningen en signalen, gesprekstips, en feiten en fabels over psychische aandoeningen.
 • Kop Op Ouders: Online opvoedondersteuning voor alle ouders (en partners) die last hebben van stress, psychische problemen of een verslaving.
 • Labyrinth in perspectief: Voor naasten van mensen met psychische klachten, met name voor hen die, doordat ze overbelast raken, zelf ook hulpvrager worden of dreigen te worden.
 • Landelijk Sociale kaart: Hulpmiddel om organisatie te vinden die hulp biedt op het gebied van zorg en welzijn, wonen, jeugd en gezin of werk en inkomen.
 • Mantelzorg Balans: Informatie en oefeningen voor mantelzorgers in de palliatieve fase.
 • Mezzo: Vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste (mantelzorg).
 • Naasten in Kracht: Informatie, tips, inspiratie en steun van en voor naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid.
 • Rouw en Corona: Informatie over de emotionele gevolgen van een overlijden van een dierbare tijdens de coronacrisis (COVID-19).
 • Steun bij Verlies: Hulp en advies bij rouw en verlies.
 • 113: Website, telefoonnummer (0800-0113) en chat als je gedachten hebt aan de dood of aan zelfmoord denkt. Bij dringende hulp is het advies om contact op te nemen met jouw huisarts (of huisartsenpost als het buiten kantoortijden is). Geeft ook informatie en handvatten aan mensen die een dierbare hebben die het zwaar hebben en die ze graag willen helpen.
 • Alzheimer Cafés, trefpunten of theehuizen: Organiseert informele bijeenkomsten over informatie over dementie waar je kan ideeën en ervaringen uitwisselen. 
 • Angst, Dwang en Fobie stichting: Vereniging voor mensen met angst of dwangklachten en hun naasten.
 • App Abi (Nederlandstalig, gratis): Voor naasten van een persoon met een depressie met tips en informatie om de depressie bespreekbaar te maken en te zorgen dat deze persoon zich gehoord en gezien voelt
 • App Backupapp: Helpt een persoon om te gaan met zijn of haar suïcidale gedachten. Het is ook mogelijk om via deze app “Backup” te worden van iemand uit jouw omgeving die deze app gebruikt.
 • App Houvast (België, gratis). Voor naasten om tips te geven hoe zij vrienden, familie of collega’s kunnen ondersteunen die het mentaal moeilijk hebben.
 • Balans: Biedt steun aan kinderen met ontwikkelingsproblemen zoals lezen, schrijven, rekenen, bewegen, plannen, organiseren en contact maken
 • Caleidoscoop: Vereniging voor cliënten met een dissociatieve stoornis en hun naasten.
 • Depressie Vereniging: Voor mensen met een depressie en hun naasten.
 • Familie Vertrouwenspersoon van GGNet: Voor naasten die niet tevreden zijn over de behandeling of de manier waarop met hen wordt omgegaan en hier niet uitkomen met de behandelaar.
 • Familieraad van GGNet: Geeft een stem aan familieleden en andere naasten van cliënten.
 • Hey, het is okey. Informatie over soorten psychische aandoeningen en signalen, gesprekstips, en feiten en fabels over psychische aandoeningen.
 • Impuls & Woordblind: Voor mensen met ADHD, dyslexie of dyscalculie en hun naasten.
 • Ixta Noa (Ik sta nieuw): Herstelvereniging op basis van ervaringsdeskundigheid. Voor cliënten en naasten.
 • Kop Op Ouders: Online opvoedondersteuning voor alle ouders (en partners) die last hebben van stress, psychische problemen of een verslaving.
 • Landelijk Sociale kaart: Hulpmiddel om organisatie te vinden die hulp biedt op het gebied van zorg en welzijn, wonen, jeugd en gezin of werk en inkomen. Mind (Engelstalig). Concrete tips hoe je een naaste met psychische klachten kan helpen en steunen. 
 • Naasten in Kracht: Informatie, tips, inspiratie en steun van en voor naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid.
 • De Nederlandse Hyperventilatie Stichting: Vereniging voor mensen met hyperventilatie en hun naasten.
 • Nederlandse Vereniging voor Autisme: Vereniging voor mensen met autisme en hun naasten.
 • OCDNet: Vereniging voor mensen met OCD en hun naasten.
 • Plusminus: Vereniging voor mensen met een bipolaire stoornis en hun naasten.
 • Psychosenet: Voor mensen met een psychotische gevoeligheid of psychotische ervaringen en hun naasten.
 • Rouw en Corona: Informatie over de emotionele gevolgen van een overlijden van een dierbare tijdens de coronacrisis (COVID-19).
 • Stichting Borderline: Vereniging voor mensen met borderline en hun naasten.
 • Stichting Gilles de la Tourette: Verenging voor mensen met Gilles de La Tourette en hun naasten.
 • Stichting Zelfbeschadiging: Verenging voor mensen die zichzelf beschadigen, voor hun naasten en voor (aankomend) professionals in de (geestelijke) gezondheidszorg en onderwijs.
 • Ypsilon: Verenging voor naasten van mensen met psychosegevoeligheid.  verenigt en ondersteunt familieleden en naasten van mensen met psychosegevoeligheid.
 • 113: Website, telefoonnummer (0800-0113) en chat als je gedachten hebt aan de dood of aan zelfmoord denkt. Bij dringende hulp is het advies om contact op te nemen met jouw huisarts (of huisartsenpost als het buiten kantoortijden is). Geeft ook informatie en handvatten aan mensen die een dierbare hebben die het zwaar hebben en die ze graag willen helpen.