Vergoeding behandeling

De behandelingen die Bas biedt, valt onder de Generalistische Basis GGZ. De behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering. We moeten dan wel een contract hebben afgesloten met jouw zorgverzekeraar. Heb je vragen over de vergoeding van zorg? Neem dan contact op met jouw zorgverzekeraar.

Voor vergoeding van de zorg heb je een verwijzing van de huisarts nodig.

Vanuit GGNet (incl. Bas) verwachten we met alle verzekeraars een overeenkomst te sluiten. Wil je zeker weten of je zorgkosten bij Bas worden vergoedt, neem dan contact op met je zorgverzekeraar. Bekijk een actueel overzicht van de contracten.

Staat jouw zorgverzekeraar hier niet bij? Of twijfel je of jouw behandeling wordt vergoed? Neem dan contact op met jouw zorgverzekeraar. Als je een vraag stelt aan de verzekeraar, noem dan ook altijd GGNet. Bas is namelijk onderdeel van GGNet.

Je kunt helaas niet bij Bas terecht als je jouw huisarts en zorgverzekering in Duitsland hebt.

BAS Gesprek langs het water 060 LR

Voorwaarden

Er wordt tijdens de intake een diagnose gesteld volgens het handboek DSM-V. Er zijn enkele diagnoses waarbij behandeling niet vergoed wordt. Dat geldt bijvoorbeeld voor aanpassingsstoornissen of relatieproblemen. Na de intake kunnen wij vertellen of de behandeling vergoed wordt.

BAS Ontmoeting langs de kade 052 HR

Eigen risico

Vanaf 1 januari 2022 is het Zorgprestatiemodel ingegaan, hiermee worden de vergoedingen en betalingen in de geestelijke gezondheidszorg op een betere manier geregeld. Het Zorgprestatiemodel maakt de regels eenvoudiger en de facturen duidelijker. Er komen beter passende vergoedingen voor de zorg die jij krijgt. Met niet meer administratie dan nodig is. Dit is fijn voor jou én voor je behandelaar.

Wat zijn de gevolgen voor jou?

Vanaf nu betaal je je eigen risico-bijdrage verdeeld over elk kalenderjaar dat jouw ggz-behandeling duurt. Net als voor de andere gezondheidszorg die je misschien in het kalenderjaar ontvangt. We hebben de gevolgen hier op een rijtje gezet.

Het kan dus gebeuren dat je een afspraak bij ons uit je eigen risico betaald. Of dit zo is, hangt af van de overige zorg die jij in dat kalenderjaar al ontvangen hebt. Jouw zorgverzekeraar stuurt je de rekening. Jouw zorgverzekeraar weet ook of je al eigen risico betaald hebt of niet.

Let op: Vanaf het moment dat je aangemeld bent kunnen er contacten met behandelaren plaatsvinden. Al deze contacten maken deel uit van de behandeling, hierbij kun je denken aan een telefonische screening in het kader van jouw aanmelding, maar ook het eerste intakegesprek. De kosten hiervan worden bij jouw zorgverzekeraar in rekening gebracht. Ook als er tijdens het intakegesprek blijkt dat jouw klachten niet behandeld kunnen worden in de basis ggz of als je zelf besluit om niet bij ons in behandeling te gaan. De enige uitzondering hierop is de eventuele telefonische screening met de aanmeldfunctionaris, deze wordt alleen in rekening gebracht wanneer je bij Bas of GGNet in zorg komt.

Heb je een verhoogd eigen risico afgesproken met jouw verzekeraar? Neem dan contact op met je verzekeraar of het aanvullend eigen risico ook wordt aangesproken wanneer jouw behandeling gecombineerd wordt met e-health. Wij kunnen dit helaas niet voor je bevestigen, omdat deze afspraken in jouw eigen polisvoorwaarden opgenomen zijn.

BAS Meisje met laptop 013 HR

Op tijd afzeggen afspraak

Het is belangrijk dat je jouw geplande afspraak meer dan 24 uur van tevoren afzegt. Als je een afspraak korter dan 24 uur van tevoren afzegt of je verschijnt niet op de afspraak, dan moet je toch betalen.

BAS Twee dames fietsen 064 HR

Hoeveel wordt er in rekening gebracht?

Behandelingen bestaan vanuit het zorgprestatiemodel uit consulten en/of groepsconsulten. Aan het einde van iedere maand declareren we de gevoerde gesprekken bij jouw zorgverzekeraar. Het gedeclareerde tarief hangt af van de plek waar je zorg ontvangt (basis ggz of specialistische ggz), de functie van de zorgverlener, het soort consult (diagnostiek of behandeling) en de duur van het consult. In dit schema zie je een uitleg over de opbouw van prestaties.

Het intakegesprek duurt bij ons ongeveer 60 minuten. De behandelgesprekken duren bij ons meestal ongeveer 45 minuten. Het tarief per consult bestaat uit meer dan alleen de tijd die we met jou in contact geweest zijn. De tijd die een behandelaar bijvoorbeeld nodig heeft voor de voorbereiding van een gesprek, voor overleg met een andere behandelaar of voor het opstellen van een behandelplan of een verslag is daarin ook meegenomen. Het gedeclareerde bedrag varieert per zorgverzekeraar, waardoor we jou slechts een indicatie kunnen geven van het gedeclareerde tarief. Wanneer een gesprek langer duurt dan gepland, is ook het tarief hoger dat wij bij jouw zorgverzekeraar in rekening brengen.

Voorbeeld (dit betreft basis - ggz):

  • Intakegesprek 60 minuten: 200 - 300 euro
  • Behandelgesprek 45 minuten: 150 - 200 euro
  • Consult bij een psychiater: 250 - 300 euro
BAS Man kijkt tussen kledingrek 034 LR

Vragen?

Vragen over de vergoedingen en je eigen risico kan je stellen aan de zorgverzekeraar. Als je een vraag stelt aan de verzekeraar, noem dan ook altijd Stichting GGNet. Bas is namelijk onderdeel van GGNet.

Op de website zorgwijzer.nl vindt je meer informatie over:

• Welke verschillende zorgverzekeraars zijn er?
• Welke veranderingen zijn er in de zorg?

BAS Twee dames in een binnentuin 047 HR