Een behandeling bestaat uit gesprekken met een behandelaar en/of in een groep. Wij geloven in de kracht van groepen. Door van elkaar te leren, leer je vaak het meest. Bekijk hier onze groepsbehandelingen. De gesprekken worden vaak gecombineerd met ons online platform Karify. Vanuit Karify bieden we je een welkomstmodule voorafgaand aan de intake aan en gedurende de behandeling kun je daar informatie vinden en oefeningen doen. Ook kun je de behandeling volledig online volgen in Karify, de gesprekken met jouw behandelaar gaan dan via beeldbellen. Lees hier meer over Bas online.

Bas biedt kortdurende behandeling gericht op een groter welbevinden, het aanleren van nieuwe vaardigheden en het vergroten van de veerkracht voor tegenslagen. We werken oplossingsgericht en volgens de principes van positieve gezondheid. Positieve gezondheid staat voor een bredere kijk op gezondheid waarbij niet alleen de klachten centraal staan.We geloven erin dat het het krachtigst is om aan te sluiten bij jouw eigen regie. In de behandeling staat jouw hulpvraag centraal en maken we samen concrete doelen voor de behandeling.

42 A9789

Behandeling

Bas maakt bij de behandeling gebruik van het KOP-model. Het KOP-model gaat er vanuit dat jouw klachten (=K) het gevolg zijn van omgevingsfactoren (=O) en de manier waarop je hier mee om gaat, jouw persoonlijke stijl (=P). In onze behandelingen maken wij gebruik van bewezen effectieve methodieken, zoals Cognitieve Gedragstherapie (CGT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). Via oefeningen in jouw eigen omgeving werk je tussen de afspraken zelf verder aan jouw doelen.

42 A9627

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een vorm van psychotherapie. In deze behandeling krijg je zicht op jouw denkpatronen: je onderzoekt hoe jouw gedachten samenhangen met jouw gevoelens en gedrag. Vervolgens leer je hoe jouw gedachten die ongewenste gevoelens geven, om kunt buigen naar gedachten die wél gewenste gevoelens met zich meebrengen. Cognitieve gedragstherapie kan bij verschillende klachten worden ingezet, zoals bij angst of somberheid. Meer informatie over cognitieve gedragstherapie lees je op de site van de Vereniging van cognitieve gedragstherapeuten.

42 A9717

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Acceptance and Commitment (ACT) is een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie die leert om op een andere manier om te gaan met jouw problemen, zodat ze minder invloed hebben op jouw dagelijks leven. Je leert ruimte te maken voor vervelende gevoelens, op een andere manier naar jouw gedachten en naar jezelf te kijken en jouw aandacht te richten op het hier en nu.

Daarnaast leer je stil te staan bij wat echt belangrijk voor je is in het leven, waarna je concreet gaat investeren in de dingen die er werkelijk toe doen. Hierdoor ontwikkel je persoonlijke veerkracht, waardoor je -ondanks de obstakels die je tegen komt- toch de dingen doet die je belangrijk vindt!

42 A9531

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), een bewezen effectieve therapie die kan worden toegepast bij het verwerken van nare en ingrijpende ervaringen.

EMDR wordt vooral toegepast wanneer u last blijft houden van een schokkende gebeurtenis, zoals (seksueel) geweld, een overval of een verkeersongeval. U hebt bijvoorbeeld flashbacks van de gebeurtenis of nachtmerries. Vaak is er dan sprake van een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Door de inzet van EMDR neemt de kracht en emotionele lading van een nare herinnering af. EMDR kan in sommige gevallen ook worden toegepast bij andere psychische klachten zoals paniekklachten of sociale angst, belangrijk is dan dat er een samenhang is tussen vroegere gebeurtenissen en uw huidige problemen.

Lees meer op de site van Vereniging EMDR Nederland.

42 A9634

Preventie

Ook bieden we vanuit GGNet ondersteuning voor familieleden en naasten, zowel voor kinderen als volwassenen. Kijk hiervoor op deze webpagina van GGNet Preventie.

42 A9457

Bas Herstelaanbod

Wat is Bas Herstel?

Bas Herstel is gericht op cliënten die al langere tijd in behandeling zijn (geweest) binnen de specialistische ggz. Bas Herstel biedt behandeling volgens de principes van herstel en positieve gezondheid. Lees meer informatie over Bas Herstelaanbod in de folder.

42 A9592

Voor wie is Bas?

Bas is er voor iedereen vanaf achttien jaar die te maken heeft met lichte tot matig ernstige psychische klachten. Iedereen kan daar op een zeker moment in zijn leven mee te maken krijgen. Soms voel je je somber en heb je weinig energie. Of je bent sinds een nare gebeurtenis vaak angstig en durft minder te ondernemen. Vaak gaan deze klachten na verloop van tijd vanzelf over. Maar als dat niet zo is en je klachten blijven je dagelijkse leven belemmeren, dan kan Bas je helpen zodat je weer verder kan met wat voor jou belangrijk is. Meer informatie over Bas en het kortdurend behandelen lees je in de folder.

42 A0070

Evalueren met behulp van vragenlijsten

Wij willen je graag de meest geschikte hulp bieden en goed in de gaten houden hoe je behandeling verloopt. Na een aantal gesprekken wordt met jou gekeken of de behandeling jou helpt om jouw doelen te bereiken. Dit doen we door daarbij stil te staan in een gesprek en met behulp van korte vragenlijsten. Deze lijsten worden voor de intake, tussentijds en net voor afronding van de behandeling afgenomen. Samen met je behandelaar kun je dan kijken en bespreken hoe jouw voortgang is en of er mogelijk iets veranderd moet worden in de behandeling om deze zo goed mogelijk te laten aansluiten bij jouw wensen.

342 A5443

Hoe werkt het?

Wij mailen jou een link naar de vragenlijsten. Heb je geen e-mailadres? Dan bieden wij je de mogelijkheid de vragenlijst schriftelijk in te vullen. Jouw behandelaar krijgt een signaal dat je een lijst hebt ingevuld en de uitkomst zullen jullie samen bespreken.

42 A9674

Wat gebeurt er met jouw gegevens?

We gebruiken jouw gegevens voor je behandeling. Daarnaast gebruiken we jouw gegevens om onze zorg ook breder onder de loep nemen, verbeteren en gerichter inzetten. Hiervoor slaan we de gegevens anoniem op. Dat wil zeggen dat we nog wel kunnen zien van welke afdeling ze komen, maar niet meer van wie. Tot slot kunnen we hiermee een bijdrage leveren aan wetenschappelijk onderzoek.

Gezelligheid