header-BAS_013.jpg

Als je lichte tot matige psychische klachten hebt

Bij Bas vinden we het belangrijk dat je samen met je behandelaar nadenkt over je hulpvraag en samen het behandelplan maakt. Dit doe je in de eerste twee gesprekken en daarmee is ook je behandeling begonnen.

Een behandeling bestaat uit gesprekken met een behandelaar en/of in een groep. Wij geloven in de kracht van groepen. Door van elkaar te leren, leer je vaak het meest. Bekijk hier onze groepsbehandelingen. De gesprekken worden vaak gecombineerd met ons online platform Karify. Vanuit Karify bieden we je een welkomstmodule voorafgaand aan de intake aan en gedurende de behandeling kun je daar informatie vinden en oefeningen doen. Ook kun je de behandeling volledig online volgen in Karify, de gesprekken met jouw behandelaar gaan dan via beeldbellen. Lees hier meer over Bas online.

Bas biedt kortdurende behandeling gericht op een groter welbevinden, het aanleren van nieuwe vaardigheden en het vergroten van de veerkracht voor tegenslagen. We werken oplossingsgericht en volgens de principes van positieve gezondheid. Positieve gezondheid staat voor een bredere kijk op gezondheid waarbij niet alleen de klachten centraal staan.We geloven erin dat het het krachtigst is om aan te sluiten bij jouw eigen regie. In de behandeling staat jouw hulpvraag centraal en maken we samen concrete doelen voor de behandeling.

Behandeling

 Bas maakt bij de behandeling gebruik van het KOP-model. Het KOP-model gaat er vanuit dat jouw klachten (=K) het gevolg zijn van omgevingsfactoren (=O) en de manier waarop je hier mee om gaat, jouw persoonlijke stijl (=P). In onze behandelingen maken wij gebruik van bewezen effectieve methodieken, zoals Cognitieve Gedragstherapie (CGT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). Via oefeningen in jouw eigen omgeving werk je tussen de afspraken zelf verder aan jouw doelen. 

Preventie

Ook bieden we vanuit GGNet ondersteuning voor familieleden en naasten, zowel voor kinderen als volwassenen. Kijk hiervoor op deze webpagina van GGNet Preventie.

Evalueren met behulp van vragenlijsten

Wij willen je graag de meest geschikte hulp bieden en goed in de gaten houden hoe je behandeling verloopt. Na een aantal gesprekken wordt met jou gekeken of de behandeling jou helpt om jouw doelen te bereiken. Dit doen we door daarbij stil te staan in een gesprek en met behulp van korte vragenlijsten. Deze lijsten worden voor de intake, tussentijds en net voor afronding van de behandeling afgenomen. Samen met je behandelaar kun je dan kijken en bespreken hoe jouw voortgang is en of er mogelijk iets veranderd moet worden in de behandeling om deze zo goed mogelijk te laten aansluiten bij jouw wensen.

Hoe werkt het?

Wij mailen jou een link naar de vragenlijsten. Heb je geen e-mailadres? Dan bieden wij je de mogelijkheid de vragenlijst schriftelijk in te vullen. Jouw behandelaar krijgt een signaal dat je een lijst hebt ingevuld en de uitkomst zullen jullie samen bespreken.

Wat gebeurt er met jouw gegevens?

We gebruiken jouw gegevens voor je behandeling. Daarnaast gebruiken we jouw gegevens om onze zorg ook breder onder de loep nemen, verbeteren en gerichter inzetten. Hiervoor slaan we de gegevens anoniem op. Dat wil zeggen dat we nog wel kunnen zien van welke afdeling ze komen, maar niet meer van wie. Tot slot kunnen we hiermee een bijdrage leveren aan wetenschappelijk onderzoek.