1 - Aanmelden

Je kunt je online aanmelden of via de huisarts. Je hebt altijd een verwijsbrief van de huisarts nodig. Door de behandelaren van Bas wordt gekeken of uw vraag past bij wat wij kunnen bieden. Kijk hier met welke vragen u terecht kunt bij Bas. Je kunt helaas niet bij Bas terecht als je jouw huisarts en zorgverzekering in Duitsland hebt.

2 - Voorbereiding op de intake

Je wordt uitgenodigd voor een intakegesprek. Voorafgaand aan het intakegesprek vragen we je om een online welkomstmodule in te vullen in ons online portaal Karify. Hiervoor krijg je inloggegevens toegestuurd via de mail. Hiermee kun je alvast nadenken wat je zou willen bereiken met een behandeling. Ook wordt hierin informatie gegeven over het behandelproces bij Bas. Je behandelaar leest jouw antwoorden door ter voorbereiding op het intakegesprek. Lees meer over de kosten van deze zorg.

3 - Intakegesprek

Het eerste gesprek met je behandelaar. We nodigen je uit om een naaste mee te nemen naar het intakegesprek, als je dat wilt. In dit gesprek praten we met jou over jouw klachten, wat er speelt in je omgeving en hoe je daarmee omgaat. Ook geven wij uitleg over hoe een behandeling bij Bas eruit kan komen te zien en wat de uitgangspunten zijn. Met je behandelaar ga je vervolgens doelen stellen voor wat jij wilt bereiken met de behandeling. Als je dat wilt, kun je hierbij ook je naasten betrekken. Soms geven we ook adviezen aan je naasten, bijvoorbeeld tot het volgen van een training voor het leren omgaan met een naaste met psychische klachten. Vaak sluit er aan het einde van het intakegesprek een tweede behandelaar bij het gesprek aan om met je mee te denken.

Op basis van het intakegesprek kiezen we een bepaald pakket dat wordt gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Het aantal gesprekken varieert en zijn maximaal 8 gesprekken. We sturen je huisarts doorgaans een verslag van het intakegesprek. Als je dat niet wilt, kun je dat aangeven.Tegelijk met de uitnodiging voor de afspraak krijg je inloggegevens van Karify, onze beveiligde internetsite. Daarop staan al wat oefeningen waarmee je zelf aan de slag kunt.

4 - Behandeling

In het volgende gesprek stem je samen met je behandelaar af aan welke doelen jij in de behandeling gaat werken. Daarna bespreek je met de behandelaar hoe je deze doelen kunt gaan bereiken. We werken gericht op jouw hulpvraag volgens de principes van de positieve psychologie en met bewezen effectieve behandelinterventies zoals EMDR, cognitieve gedragstherapie. In een behandelplan leggen we je doelen vast en op welke manier we aan je doelen gaan werken. Een groepsmodule, online modules of Virtual Reality kunnen ook onderdelen zijn van je behandeling.

Voor online modules maken wij gebruik van het portaal Karify. Je kunt hierin opdrachten maken, informatie vinden en oefeningen doen. Je behandelaar kan hierin - als je dat wilt - met je mee lezen en feedback geven. Zo kun je ook thuis aan de slag met je doelen. Op een moment dat jou uitkomt. Ook kun je informatie delen met je naasten. Tijdens de behandeling evalueren we of wat we doen ook effect heeft. Haal je uit de behandeling wat jij nodig hebt? Ben je tevreden? Dit kan samengaan met het invullen van vragenlijsten. Soms maken we op basis van dit gesprek andere afspraken over het behandelplan.

5 - Afronding

Het laatste gesprek. Vaak maak je in de laatste fase van je behandeling met je behandelaar een terugvalpreventieplan of actieplan. Dit plan kun je gebruiken om na je behandeling jouw ingezette positieve verandering voort te zetten en actief op te kunnen halen wat je kan doen als je merkt dat het even wat minder gaat. Ook kun je dit plan gebruiken om met anderen te bespreken. Bijvoorbeeld met een naaste of als je met de praktijkondersteuner huisartsenzorg ggz de behandeling voortzet. De informatie die je in het online platform hebt verzamelt blijft ook na afronding van de behandeling voor jou toegankelijk.