Voor wie is het?

In de herstelgroep werk je samen met een groep lotgenoten aan herstel. Binnen dit herstelproces gaan we gezamenlijk (opnieuw) ontdekken wat de mogelijkheden zijn voor een prettig en tevreden leven met of zonder de aandoening. Samen gaan we op zoek naar wat jou helpt om het herstel vorm te geven.

Hoe werkt het?

In een groep van ongeveer 10 lotgenoten werk je aan herstel.

Herstel draait om het herwinnen van een leven buiten de GGZ in een maatschappelijke omgeving met betekenisvolle activiteiten, sociale relaties en betrokkenheid. We zien herstellen als een cyclisch proces waarin de fasen van herstel (overweldigd door de aandoening, worstelen met de aandoening, leven met de aandoening en leven voorbij de aandoening) elkaar afwisselen en niet noodzakelijk elkaar hoeven op te volgen. Dat ligt voor elk individueel herstelproces anders.

De basis voor deze groep is opgebouwd vanuit de principes van de herstelvisie, positieve gezondheid en positieve psychologie waarbij wij ons richten op:

  • van klacht naar kracht, waarin jij als compleet mens centraal staat
  • het vergroten van de zelfstandigheid in het bepalen van hoe jouw eigen leven verloopt en dit verbeteren
  • het vergroten, betrekken en inzetten van naasten, sociaal netwerk
  • het versterken van de vaardigheden en het voorkomen van terugval
  • gericht op persoonlijk, maatschappelijk en functioneel herstel
  • activiteiten en deelname aan maatschappij zoals werk, hobby, sociale activiteiten enz.
  • aandacht voor lichamelijke gezondheid en leefstijl

De groep wordt geleid door een ervaringsdeskundige en een hulpverlener.

Wanneer en waar?

De groep start als er voldoende aanmeldingen zijn.

Er zijn 6 bijeenkomsten van anderhalf uur.