“De opleiding helpt mij om vanuit een veel bredere blik naar het leven van een cliënt te kijken.” 

Ik werk sinds eind januari bij Bas in Zutphen en volg sinds oktober 2021 de opleiding tot sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV). Dit is een Post Hbo-opleiding van 1½ jaar.

Ik werk al sinds 1999 voor GGNet. Ik heb de verpleegkundige opleiding gevolgd om vervolgens te werken als verpleegkundige/sociotherapeut. De laatste 18 jaar heb ik bij Amarum expertisecentrum eetstoornissen gewerkt. Ik merkte, na vele jaren op groepen gewerkt te hebben, toe te zijn aan een nieuwe uitdaging. Ik voelde de behoefte mij verder te ontwikkelen binnen het ggz- verpleegkundig vakgebied. Ik wilde mij graag verbreden en verdiepen. Vooral de sociale psychiatrie sprak mij aan.

Uit mijn comfortzone

Ik werk 2 ½ dag per week en volg daarnaast wekelijks klassikale opleidingsdagen bij de HAN in Nijmegen. Na jarenlang binnen de specialistische ggz specifiek op het gebied van eetproblematiek te hebben gewerkt, heb ik op mijn verzoek deze leerplek binnen Bas Zutphen gecreëerd. Met als doel een breder beeld te krijgen van het SPV vak. Ik wil kennis en ervaring opdoen van de SPV competenties, maar ook binnen het generalistisch werken. Dit betekent uit mijn eigen comfortzone stappen. Vanuit de HAN en de afdeling Opleidingen van GGNet wordt sterk gestimuleerd om tijdens de opleiding op meerdere leerwerkplekken ervaringen op te doen, waarvan een 10-daagse crisisstage een vereiste is.

Kracht van een cliënt inzetten

De opleiding helpt mij om vanuit een veel bredere blik naar het leven van een cliënt te kijken. Het hebben van aandacht voor verschillende levensgebieden die spelen en de factoren en context die van invloed kunnen zijn op de klacht. Maar ook aandacht hebben voor de krachten van de cliënt en deze inzetten binnen de behandeling. Ruimte geven aan de behoeften van de cliënt. Ik sta binnen de opleiding niet alleen stil bij mijn professionele ontwikkeling maar ook bij mijn eigen persoonlijke groei.

Leren in de praktijk

Naast de aangeboden theorie, vaak met behulp van ervaren gastdocenten, bestaat het aanbod uit leer-coaching, intervisie, supervisie en zelfstudie. De opleiding is gericht op het leren in de praktijk. Daardoor pas ik veel aangeboden gesprekstechnieken, methodieken en instrumenten al direct in de gesprekken toe. Denk aan: CGT, KOP(LEEKS), MVG, systemische interventies en coaching. Ik merk dat ik door de opleiding niet enkel naar de cliënt als individu kijk, maar veel bewuster kijk naar de context en de leefwereld van de cliënt. Ik sta als hulpverlener ook veel bewuster stil bij de cliëntpositie en de fase van samenwerking waar ik met cliënt in zit.

Meer dan alleen het papiertje behalen

Mijn focus en energie ligt nu op het vervolgen en uiteindelijk afronden van de SPV-opleiding. Binnen de opleiding doe ik ontzettend veel mooie leerervaringen op. Maar ik wil meer dan alleen het papiertje halen. Juist de SPV competenties na de opleiding veel meer eigen gaan maken en onbewust bekwaam gaan werken is mijn doel.