In de meeste huisartsenpraktijken werkt een POH-ggz. Door de wens om ook de ggz dichter bij de mensen beschikbaar te maken, zoals dat eerder ook gedaan is voor de somatiek (POH-S), is de functie Praktijkondersteuner Huisarts – Geestelijke Gezondheidszorg, kortweg POH-ggz ontstaan. De POH-ggz kan worden gezien als de voordeur van de ggz en is de schakel tussen de huisarts en de ggz.

Praten

“Ik behandel cliënten vanaf 18 jaar, voornamelijk voor klachten van overbelasting. Die overbelasting leidt vaak tot lichamelijke klachten die aanleiding kunnen zijn om naar de huisarts te gaan. De huisarts verwijst vervolgens door naar ons om eens te praten over de achterliggende oorzaak. Meestal komen de problemen dan voort uit iets anders, zoals bijvoorbeeld studie, relatie, opvoeding, werk of de levensfase waarin iemand zit.”

Op eigen benen staan

“De stap naar de huisarts is geaccepteerd binnen de maatschappij. De huisarts kan je adviseren om eens te praten met de POH-ggz binnen de praktijk. Dit zorgt voor veel mensen voor een lage drempel. Het is een veilige plek waar de mogelijkheden op het gebied van mentale ondersteuning te ontdekken zijn. Een mooi gevolg van die lage drempel: mensen durven ook makkelijker de behandelingen af te sluiten en weer op eigen benen te staan. Ze weten dat de deur openstaat. Ik wil graag dat mensen weggaan met het gevoel dat ze gehoord zijn en weer houvast hebben om verdere stappen te zetten.”

Ervaringen benutten

“Ik heb 13 jaar geleden de overstap gemaakt van een functie als manager naar de POH-ggz. Weg van het organisatorische werk, terug naar het werken met cliënten. Ik heb een sociaal psychiatrisch verpleegkundige achtergrond, en ook eerder gewerkt in de gehandicaptenzorg en in het onderwijs. Al deze ervaringen benut ik nu in mijn werk als POH-ggz. Ik zie mensen van uiteenlopende leeftijden. De problematiek wisselt van licht en kortdurend naar wat langduriger. Bijvoorbeeld mensen met psychische kwetsbaarheid die we een tijd blijven ondersteunen. Of wanneer iemand in crisis is denken we mee met de huisarts en doen we een interventie. Daarnaast geef ik ook op verschillende gebieden cursussen aan cliënten om zo grotere problematiek te voorkomen. Die afwisseling maakt het aantrekkelijk.”

"Elke dag is het een verassing wie je ontmoet en waar je je mee mag bezighouden"

Ambassadeur

“Als POH-ggz overleg je periodiek met huisartsen en ik voel me daarin ook een ambassadeur voor de ggz. We leveren een bijdrage tot het ontwikkelen van instrumenten voor de hele huisartsencoöperatie. We denken als team mee met de gemeente over wachtlijsten en alternatieven voor mensen maar ook over vernieuwingen in het sociaal domein. We zijn een actieve partner binnen het netwerk om een bijdrage te leveren aan een zo gezond mogelijk leefklimaat. Op deze manier zijn er lokaal al mooie initiatieven ontstaan. De uitdaging die ik zie is dat we met elkaar een ander zorgstelsel moeten bouwen. Eén waarin mensen beter in hun eigen omgeving kunnen functioneren en minder met diagnoses en medicatie hoeven te leven.”