Huisartsen en POH-ggz

We werken goed samen met onze verwijzers, de huisartsenpraktijken. Zo informeren we de verwijzer als je start met de behandeling, bij een wijziging van het beleid tussendoor en als jouw behandeling is afgerond. We werken ook samen met de praktijkondersteuners van de huisartsen die zich richten op de GGZ. Deze heten POH-ggz.

BAS Twee dames fietsen 064 HR

GGNet

Daarnaast werken we intensief samen met de gespecialiseerde ggz van GGNet. We kunnen onderling intern doorverwijzen zonder dat er een nieuwe verwijsbrief hoeft te worden aangevraagd. Als je binnen GGNet wordt doorverwezen vindt er een overdracht plaats door je eerdere behandelaar. Per regio van GGNet zijn er afspraken gemaakt over het op maat kunnen op - en afschalen van de zorg.

Ook bieden we vanuit GGNet ondersteuning voor familieleden en naasten, zowel voor kinderen als volwassenen. Dit aanbod is toegankelijk voor familieleden van patiƫnten die in behandeling zijn bij GGNet. En dankzij gemeentelijke subsidies kunnen ook familie van mensen met psychiatrische problematiek die geen behandeling hebben bij GGNet, gebruik maken van dit aanbod. Op deze manier kunnen wij zoveel mogelijk zorg op maat bieden, samen met andere zorgorganisaties.

Kijk hiervoor op deze webpagina van GGNet Preventie.

Logo zonder achtergrond