Wat is een no show?

Het komt helaas vaak voor dat cliënten (zonder bericht) niet op afspraken verschijnen of te laat afbellen. Een gemiste afspraak zonder tijdige afmelding (minimaal 24 uur van te voren) noemen wij een ‘no show’. Dit geldt voor zowel fysieke, telefonische als digitale afspraken.

42 A9532

De gevolgen van een no show

We vind het belangrijk je er op te wijzen dat het (te laat) afzeggen of niet verschijnen op afspraken een negatieve invloed kan hebben op je eigen herstelproces. Daarnaast wordt het gezien als verspilling van zorg, omdat de gereserveerde tijd van je behandelaar niet optimaal gebruikt kan worden. Het is vaak niet meer mogelijk namelijk om een andere cliënt in te plannen die ook graag zorg wil voor zijn of haar mentale klachten.

Bij een no show behouden wij ons daarom het recht om je hiervoor een no show rekening te sturen conform ons tarief: €50,- voor een reguliere afspraak of intake (45-60 minuten).

Let op: jouw zorgverzekeraar vergoedt een no show rekening niet!

42 A9462

Verschil tussen no show bij intake en behandeling

No show bij intake

Voor intakes en de uitwerking daarvan reserveren onze behandelaren extra veel tijd. Als je niet verschijnt op de intake ontvang je van ons een rekening en een vooraankondiging tot uitschrijving. Wanneer je een intake afspraak twee keer mist (ongeacht tijdige afzegging) schrijven we je uit bij Bas en wordt je terugverwezen naar de huisarts.

No show tijdens behandeling

Wanneer je niet verschijnt bij een behandelafspraak ontvang je in principe een rekening en neemt de behandelaar contact met je op om na te gaan wat er aan de hand is en eventuele vervolgafspraken te maken. Is er geen contact mogelijk, dan krijg je van ons een brief om binnen 14 dagen contact op te nemen voor het maken van een nieuwe afspraak. Reageer je niet op onze oproepen, dan wordt de behandeling beëindigd en schrijven wij je uit bij Bas.

42 A0020

Hoe voorkom je een no show rekening?

Je kunt per sms een dag van tevoren een herinnering van je afspraken ontvangen. Bij inschrijving wordt deze dienst door ons secretariaat automatisch voor je ingeschakeld. Wil je hier geen gebruik van maken dan kun je dit aangeven.

Mocht je onverhoopt niet op een afspraak kunnen verschijnen, dan vragen we je om dit minimaal 24 uur van te voren telefonisch (088-933 1880) of per mail (basisdichtbij@ggnet.nl) kenbaar te maken via ons secretariaat. De afspraak wordt dan uit de agenda verwijderd, en je kunt direct een nieuwe afspraak bij ons maken. Gezien de grote drukte kan het wel voorkomen dat een nieuwe afspraak pas over 6-8 weken bij je behandelaar ingepland kan worden. Er wordt bij tijdige afzegging géén no show rekening gestuurd.

Wil je een intake afspraak afzeggen? Dan willen wij dit graag nog eerder, minimaal 72 uur (3 werkdagen) van te voren, weten.

Het nakomen of tijdig afzeggen van afspraken heeft ook een gunstige invloed op de wachttijden binnen de ggz. De vrijgekomen plaats kan immers weer ingezet worden voor een andere cliënt

42 A9622

Herhaaldelijk afzeggen

Wanneer je tijdig afzegt ( minimaal 24 uur voorafgaand aan de afspraak) ontvang je in principe geen rekening. Meermaals afzeggen kan echter wel invloed hebben op jouw verdere behandeling. Dit omdat behandeltrouw zijn en je eigen motivatie van invloed is op de effectiviteit van de therapie. Zeg je binnen jouw behandeltraject 2 keer af, dan zullen wij met je in gesprek gaan over jouw afmeldingen, je behandelmotivatie en de voortgang van de behandeling.

42 A9455

Niet eens met een no show rekening?

Heb je het idee dat je ten onrechte een no show rekening hebt ontvangen? Neem dan contact op met de manager van Bas, Jeanne Witteveen, via het emailadres basisdichtbij@ggnet.nl.

42 A9751