header-BAS_008.jpg

Als je lichte tot matige psychische klachten hebt

We vinden het belangrijk om van jou te weten hoe je de zorg ervaart. 

Daarom vragen we je vragenlijsten in te vullen en bijvoorbeeld een waardering op ZorgkaartNederland te zetten. Het kan zijn dat je niet tevreden bent en een klacht wilt indienen. We kijken dan graag met je naar een oplossing. 

Tevredenheid

We vinden het erg belangrijk dat mensen tevreden zijn over de zorg die we bij Bas bieden. Daarom vragen wij na een traject bij Bas om je mening over de behandeling die je van ons hebt ontvangen. Dit doen we met behulp van een vragenlijst: de CQ-index.

Over het jaar 2020 is er middels deze lijst een gemiddeld rapportcijfer van 8,1 gegeven aan de hulpverlening bij Bas. In totaal zijn er in het afgelopen jaar 305 vragenlijsten ingevuld. Dit is 23,8% van het aantal vragenlijsten die door ons zijn uitgezet.

De CQ-i meet naast een algemeen rapportcijfer ook drie andere thema’s, namelijk: samen beslissen, bejegening en uitvoering van de behandeling.

Samen beslissen

Dit thema gaat over in hoeverre je bij Bas geïnformeerd wordt over behandelingsmogelijkheden, verwachtingen en zelfhulpprogramma’s/ondersteuning. Dit zegt iets over de mate waarin je hebt kunnen meebeslissen in je behandeling. Hierop scoorden we gemiddeld een 4,0 van de 5 punten. Om onze zorg voor het komende jaar te kunnen verbeteren hebben we ook gekeken naar welke onderdelen hierbij als minder goed werden beoordeeld. Hierbij ging het om het bieden van informatie over zelfhulpprogramma’s en cliëntenverenigingen.

Bejegening

Dit thema gaat over of je je serieus genomen voelde en of zaken begrijpelijk genoeg zijn uitgelegd. Hieraan werd een gemiddelde score van 3,9 van de 5 punten gegeven. Hierbij scoorde serieus genomen voelen hoger dan op een begrijpelijke manier uitleggen.

Uitvoering van de behandeling

Dit thema gaat over of de behandeling naar wens was uitgevoerd en over de juiste aanpak. Hieraan werd een score van 4,2 van de 5 punten gegeven. Hierbij scoorde het naar wens uitgevoerd  worden iets hoger dan de juiste aanpak.

Zorgkaart

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlBas Basis GGZ is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering
Wij willen graag weten hoe je jouw behandeling ervaren hebt. Om onze zorg te verbeteren nodigen wij patiënten uit eenwaardering te schrijven op Zorgkaart. ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met de zorg delen met elkaar. 

 

Keurmerk Basis ggz

Keurmerk BGGZBas is drager van het Keurmerk Basis ggz. Hiermee laten we zien dat we kwaliteit van zorg erg belangrijk vinden. Het keurmerk staat met name voor de cliënt centraal stellen, transparantie en innovatie. Meer over het Keurmerk Basis ggz  

Klachten

Veel patiënten hebben een prettig contact met onze hulpverleners. Soms kan het gebeuren dat er toch ergens iets niet lekker loopt tussen jou en jouw behandelaar. Het is goed om dit bespreekbaar te maken. Daar zijn verschillende manieren voor. 

  • Je kunt in gesprek gaan met uw behandelaar en/of diens leidinggevende, eventueel met steun van een vriend, familielid of patiëntenvertrouwenspersoon/ familievertrouwenspersoon.
  • Je kunt een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris, die vervolgens bemiddelt tussen jou en jouw behandelaar.
  • Je kunt jouw klacht laten beoordelen door de klachtencommissie.

Wil je meer weten over de klachtenregeling van GGNet of overleggen met de klachtenfunctionaris, lees dan hier verder

Patiëntenvertrouwenspersoon (pvp)

De patientenvertrouwenspersoon geeft informatie en advies over de rechten van patiënten. Ook kan hij helpen bij het vinden van een oplossing. De patiëntenvertrouwenspersoon is niet in dienst bij GGNet. De patiëntenvertrouwenspersoon stelt zich altijd op aan de kant van de patiënt en heeft een geheimhoudingsplicht.

Je kunt contact opnemen met de landelijke Helpdesk van de Stichting PVP: telefoon 0900 444 88 88 of e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Website: www.pvp.nl

Familievertrouwenspersoon (fvp)

De familievertrouwenspersoon is er voor familieleden en naastbetrokkenen. De vertrouwenspersoon is ook onafhankelijk. De familievertrouwenspersoon vervult bij klachten dezelfde rol voor familie/ naastbetrokkenen als de patiëntenvertrouwenspersoon voor patiënten. Telefoon: 06 21 33 97 07.

ISO-certificering

 

Bij GGNet hebben we de “CIIO maatstaf”. Dit is een certificering met zogeheten ISO-normen (internationale normen). Daarmee voldoen wij ook aan de eisen van de Kwaliteitswet Zorginstellingen en de wet BIG, waarin staat dat zorgaanbieders de kwaliteit van de zorg systematisch moeten bewaken, beheersen en eventueel verbeteren.