Tevredenheid

We vinden het erg belangrijk dat mensen tevreden zijn over de zorg die we bij Bas bieden. Daarom vragen wij na een traject bij Bas om je mening over de behandeling die je van ons hebt ontvangen. Dit doen we met behulp van een vragenlijst: de CQ-index.

Over het jaar 2023 is op de CQ-i een gemiddeld rapportcijfer van een 8 gegeven aan de hulpverlening bij Bas. In totaal zijn er voor Bas in het afgelopen jaar 241 vragenlijsten ingevuld.

De CQ-i meet naast een algemeen rapportcijfer ook vier andere thema’s, die hieronder kort worden uitgelegd.

42 A9835

Samen beslissen

Deze vragen gaan over in hoeverre je bij Bas het gevoel kreeg te kunnen meebeslissen over de behandeling. Dat gaat allereerst over het samen met je behandelaar vaststellen welk doel je wilt behalen, en of er voldoende rekening is gehouden met jouw wensen binnen de behandeling. Dat laatste kan gaan over de locatie en frequentie van de gesprekken.

Hierop scoorden we gemiddeld een 4,6 van de 5 punten.

42 A9627

Bejegening

Deze vragen gaan over of je je bij Bas serieus genomen voelde en of zaken begrijpelijk genoeg werden uitgelegd. Hieraan werd een gemiddelde score van 4,7 van de 5 punten gegeven.

42 A9734

Uitvoering van de behandeling

Deze vragen gaan over of de behandeling de juiste aanpak was voor de klachten en in hoeverre je tevreden was over het resultaat. Hieraan werd een score van 4,2 van de 5 punten gegeven.

42 A9698

Informatie behandeling

Deze vragen gaan over of er voldoende informatie is gegeven over de behandeling: voor- en nadelen van de soorten behandelingen, over het resultaat dat je kunt verwachten én informatie over hoe je met je klachten om kunt gaan. Hieraan werd een score van 4,4 van de 5 punten gegeven.

Elk jaar kiezen we een of meer thema’s op basis van de resultaten om het komende jaar een verbeterslag in te maken. Voor 2024 zijn dat uitvoering van de behandeling en informatie behandeling.

42 A0020

Zorgkaart

Wij willen graag weten hoe je jouw behandeling ervaren hebt. Om onze zorg te verbeteren nodigen wij patiënten uit een waardering te schrijven op Zorgkaart. ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met de zorg delen met elkaar.

42 A9634

Keurmerk Basis ggz

Bas is drager van het Keurmerk Basis ggz. Hiermee laten we zien dat we kwaliteit van zorg erg belangrijk vinden. Het keurmerk staat met name voor de cliënt centraal stellen, transparantie en innovatie. Meer over het Keurmerk Basis ggz

342 A5443

Klachten

Veel patiënten hebben een prettig contact met onze hulpverleners. Soms kan het gebeuren dat er toch ergens iets niet lekker loopt tussen jou en jouw behandelaar. Het is goed om dit bespreekbaar te maken. Daar zijn verschillende manieren voor.

  • Je kunt in gesprek gaan met uw behandelaar en/of diens leidinggevende, eventueel met steun van een vriend, familielid of patiënten vertrouwenspersoon/ familievertrouwenspersoon.
  • Je kunt een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris, die vervolgens bemiddelt tussen jou en jouw behandelaar.
  • Je kunt jouw klacht laten beoordelen door de klachtencommissie.

Wil je meer weten over de klachtenregeling van GGNet of overleggen met de klachtenfunctionaris, lees dan hier verder.

42 A9562

ISO-certificering

Bij GGNet hebben we de “CIIO maatstaf”. Dit is een certificering met zogeheten ISO-normen (internationale normen).

Daarmee voldoen wij ook aan de eisen van de Kwaliteitswet Zorginstellingen en de wet BIG, waarin staat dat zorgaanbieders de kwaliteit van de zorg systematisch moeten bewaken, beheersen en eventueel verbeteren.

42 A9757