Gepubliceerd:

Wat verwachten wij van een blogger?

  • U kunt een helder verhaal (een blogpost) schrijven in de Nederlandse taal van circa 300 tot maximaal 800 woorden.
  • U bent in staat geregeld een nieuwe blog aan te leveren, bijvoorbeeld één keer in de maand of één keer in de twee weken.
  • U schrijft op persoonlijke titel.
  • Het onderwerp van uw blog is ggz-gerelateerd.

Belangstelling?

Stuur uiterlijk 27 juli 2020 uw proefblog samen met een korte omschrijving wie u bent en waarom u wilt bloggen naar:
communicatie@ggnet.nl. De ingezonden blogs zullen worden beoordeeld door een commissie bestaande uit leden van de Cliëntenraad GGNet en het team Communicatie van GGNet. Na beoordeling ontvangt u bericht of uw proefblog wel of niet is uitgekozen voor publicatie.