Gepubliceerd:

Bas herstelgroep

Duco van Garderen is verpleegkundig specialist bij Bas en vertelt over de herstelgroep: "Het doel is gezamenlijk (her)ontdekken wat eigenlijk de mogelijkheden zijn voor een vervullend leven met of zonder aandoening. We gaan uit van van iemands kracht. De herstelgroep richt zich op persoonlijk, maatschappelijk en functioneel herstel. Het draait bij herstel om o.a. het herwinnen van je eigen leven buiten de ggz en dat je meer activiteiten onderneemt in je eigen maatschappelijke omgeving in plaats van een klinische omgeving."

De herstelgroep is geschikt voor mensen die al langere tijd kampen met psychische klachten, maar dit kan ook na kortdurende klachten zijn. Bijvoorbeeld na het herstellen van een depressie van bijvoorbeeld een half jaar. Tijdens 6 bijeenkomsten werk je aan je herstel en komen onderwerpen aan de orde zoals: autonomie, regie, inzet van naasten en terugvalpreventie."

Een ervaringsdeskundigeuit de specialistische ggz en een behandelaar uit de basis ggz geven deze groep. Tot nu toe zijn de cliënten erg enthousiast.

Herstelgericht werken

Het team in Apeldoorn is nauw betrokken bij het beleid en de richtlijnen voor herstelgerichte zorg binnen Bas. Naast de herstelgroep is het team actief betrokken bij andere thema’s op het gebied van herstel: opzetten en implementeren van een herstelgerichte intake en herstelgerichte behandelevaluatie.

Verbeteren en uitbreiden

Duco: "We hebben de herstelgroep nu twee keer gedraaid en blijven bezig met het doen van verbeteringen. Zo gaan we van 6 naar 7 bijeenkomsten en zorgen we dat de methodes nog gebruiksvriendelijker worden. Het doel is om deze groep met een lokale ervaringsdeskundige te gaan starten op elke Bas-locatie."

Meer over de Herstelprijs

De Herstelprijs van GGNet, bedacht in 2016, is bedoeld als erkenning en aanmoediging voor een onderscheidend initiatief op het gebied van herstel of herstelondersteuning binnen GGNet. Steeds vaker zijn er prachtige initiatieven in het kader van herstelondersteunende zorg. Om deze meer in beeld te krijgen bieden we met de uitreiking van de Herstelprijs letterlijk en figuurlijk een podium. Medewerkers kunnen het hele jaar door teams, medewerkers en projecten/initiatieven nomineren.