header-BAS_016.jpg

Als je lichte tot matige psychische klachten hebt

Wanneer je een traumatische gebeurtenis meemaakt, kun je daar soms nog lange tijd last van blijven houden. Het kan zijn dat je een posttraumatische stressstoornis (PTSS) ontwikkelt. Gedachten aan het trauma blijven dan vaak ongewild terugkomen en het kan zijn dat je het trauma steeds opnieuw beleeft in de vorm van een herbeleving of een nachtmerrie.

Re-set is ontwikkeld voor mensen die meerdere trauma’s meegemaakt hebben in hun leven en die hun angst voor de herinneringen hieraan willen overwinnen.   

Hoe werkt het

Binnen Re-Set combineren we de twee effectieve behandelvormen (Imaginaire) Exposure en EMDR achter elkaar aan in maximaal vijf dubbele sessies. Bij (Imaginaire) Exposure ga je de confrontatie aan met je herinneringen. In een veilige omgeving gaan we samen na hoe je die gebeurtenis hebt beleefd en leer je de angst voor de herinnering te overwinnen. Tijdens EMDR vraagt je behandelaar je aandacht te richten op je pijnlijke gedachten, gevoelens en beelden, maar tegelijkertijd richt je je aandacht op een taak, waarbij je oogbewegingen maakt en andere afleidende opdrachten opvolgt. EMDR helpt zo om het gevoel van vastlopen te verminderen en het trauma te verwerken.

Op verschillende momenten tijdens het behandeltraject vul je vragenlijsten in. Deze helpen om specifieke trauma’s in kaart te brengen en te meten wat het behandelresultaat is.

Door binnen Re-set stil te staan bij de nare herinneringen, leert je brein dat terugdenken aan de herinnering niet betekent dat er opnieuw gevaar dreigt. Er heeft een Re-set plaatsgevonden.

Wanneer en waar

Re-set bieden we bij Bas in Zutphen na een verwijzing vanuit de specialistische ggz. In het eerste gesprek wordt samen met jou een plan op maat gemaakt. We spreken de volgorde af waarop de verschillende trauma’s behandeld worden en de dagen waarop dit plaats gaat vinden. Binnen de behandeling wordt je afwisselend gezien door minimaal twee therapeuten. Na vijf sessies wordt de behandeling geëvalueerd. Bij voorkeur is hierbij ook een naastbetrokkene aanwezig. 

Vergoeding

Re-Set wordt aangeboden binnen Bas, de Generalistische Basis ggz van GGNet. Behandeling binnen de Generalistische Basis ggz wordt doorgaans vergoed vanuit de basisverzekering. Wel moet jouw verzekeraar een contract af hebben gesloten met Bas. Check dit op de website van Bas. Je betaalt altijd het verplicht eigen risico voor het jaar waarin de Re-set gestart is.  

Voorwaarden

Van deelnemers aan Re-Set wordt een actieve inzet verwacht. Het is prettig als er enige rust en ruimte bestaat in jouw leven om je gedurende een aantal weken volledig in te kunnen zetten voor de behandeling. Het optimale behandelresultaat kan behaald worden als jij ook buiten de sessies om actief aan de slag gaat met traumaverwerking door gebruik te maken van het Re-set werkboek. Afleiding en beweging zoeken na afloop van de sessies is ook aan te raden. De meeste medicijnen kun je blijven gebruiken tijdens deelname aan Re-set, maar er zijn uitzonderingen. Vraag hiernaar bij je behandelaar. Het gebruik van alcohol en drugs tijdens Re-set wordt sterk ontraden. Bij middelenafhankelijkheid wordt geadviseerd het gebruik eerst af te bouwen voordat gestart wordt met Re-Set.