header-BAS_007.jpg

Als je lichte tot matige psychische klachten hebt

Vergoeding behandeling

De behandelingen die Bas biedt, valt onder de Generalistische Basis GGZ. De behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering. We moeten dan wel een contract hebben afgesloten met jouw zorgverzekeraar. Heb je vragen over de vergoeding van zorg in 2020 of 2021? Neem dan contact op met jouw zorgverzekeraar.

Voor vergoeding van de zorg heb je een verwijzing van de huisarts nodig. 

We hebben met alle verzekeraars voor 2020 een contract. Voor 2021 zijn veel contracten al rond. Met sommige verzekeraars zijn we nog in onderhandeling. Bekijk een actueel overzicht van de contracten. 

Staat jouw zorgverzekeraar hier niet bij? Of twijfel je of jouw behandeling wordt vergoed? Neem dan contact op met jouw zorgverzekeraar. Als je een vraag stelt aan de verzekeraar, noem dan ook altijd GGNet. Bas is namelijk onderdeel van GGNet.

Je kunt helaas niet bij Bas terecht als je jouw huisarts en zorgverzekering in Duitsland hebt. 

Voorwaarden

Er wordt tijdens de intake een diagnose gesteld volgens het handboek DSM-V. Er zijn enkele diagnoses waarbij behandeling niet vergoed wordt. Dat geldt bijvoorbeeld voor aanpassingsstoornissen of relatieproblemen.  Na de intake kunnen wij vertellen of de behandeling vergoed wordt. 

Eigen risico

In 2021 bedraagt het wettelijk verplichte eigen risico in de zorg 385 euro. Dit kun je vrijwillig verhogen. Houdt dan ook rekening met hogere kosten. Iedereen vanaf 18 jaar heeft te maken met dit eigen risico van de zorgverzekering. Je betaalt uit jouw eigen risico wanneer je een eerste afspraak hebt met één van onze medewerkers en we jou inschrijven. Je betaalt ook uit jouw eigen risico wanneer je medicijnen gebruikt. Jouw zorgverzekeraar stuurt je de rekening. 

Ook je eerste gesprek valt onder de behandeling. Soms blijkt tijdens het eerste gesprek dat je klachten niet behandeld kunnen worden in de basis ggz of je besluit zelf om niet in behandeling te gaan. Wij brengen dan de bestede tijd in rekening bij je zorgverzekeraar. Dit bedrag (€ 228,04) is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Je betaalt het verplicht eigen risico voor het jaar waarin jouw basis ggz-pakket gestart is. Het komt voor dat je pas ruim een jaar na de startdatum van jouw basis ggz-pakket een rekening ontvangt voor jouw verplicht eigen risico. Als je in de tussentijd van zorgverzekeraar bent gewisseld, kun je dus nog een rekening ontvangen van jouw oude zorgverzekeraar.

 Nieuwe regels voor uw eigen risico per 1 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 gaat het zorgprestatiemodel in. Het kabinet heeft besloten dat de vergoedingen/betalingen in de ggz en forensische zorg in heel Nederland op een betere manier geregeld moet worden. Het zorgprestatiemodel maakt de regels eenvoudiger en de facturen duidelijker. Er komen beter passende vergoedingen voor de zorg die u krijgt. Met niet meer administratie dan nodig is. Dit is fijn voor u én voor uw behandelaar.

Wat zijn de gevolgen voor u?

Nu betaalt u één keer uw eigen risico-bijdrage voor uw ggz-behandeling, gerekend over 365 dagen, ook als uw behandeling nog doorloopt in het volgende kalenderjaar. Straks betaalt u uw eigen risico-bijdrage verdeeld over elk kalenderjaar dat uw ggz-behandeling duurt. Net als voor de andere gezondheidszorg die u mogelijk in het kalenderjaar ontvangt. We hebben de gevolgen voor u pdf hier (170 KB) op een rijtje gezet.

 

Op tijd afzeggen afspraak 

Het is belangrijk dat je jouw geplande afspraak meer dan 24 uur vantevoren afzegt. Als je een afspraak korter dan 24 uur van tevoren afzegt of je verschijnt niet op de afspraak, dan moet je toch betalen. 

Hoeveel wordt er in rekening gebracht?

Afhankelijk van de ernst van de klachten, vergoedt de zorgverzekeraar een bepaald pakket. De kosten voor het pakket kunnen verschillen per zorgverzekeraar.

Het aantal minuten houdt zowel de directe tijd in (face-to-face, telefonisch, online contact) als  indirect contact (aanmelding, rapportage, eventueel contact met betrokken hulpverleners etc.). Als je een traject ingaat, betekent dit dat het complete aantal minuten in rekening wordt gebracht, ook als je eerder zou stoppen.

  • Kort (ongeveer 300 minuten): lichte klachten die wel voldoen aan de criteria van een DSM-5 stoornis. Kosten: maximaal € 522,13 in 2020 en 2021.
  • Middel (ongeveer 495 minuten): matig ernstige klachten die voldoen aan de criteria van een DSM-5 stoornis. Kosten: maximaal € 885,01 in 2020 en 2021.
  • Intensief (ongeveer 750 minuten): ernstige klachten die voldoen aan de criteria van een DSM-5 stoornis. Kosten: maximaal € 1.434,96 in 2020 en 2021.
  • Chronisch (ongeveer 750 minuten): langer bestaande ernstige psychische klachten die voldoen aan de criteria van een DSM-5 stoornis welke nu redelijk stabiel zijn. Kosten: maximaal € 1.380,49 in 2020 en 2021.
  • Umami (ongeveer 1300 minuten): matige tot ernstige klachten die voldoen aan de criteria van een DSM-5 stoornis. Bij complexe klachten. Kosten: ongeveer € 2.200,00 in 2020 en 2021.
  • Onvolledig behandeltraject (maximaal 120 minuten): als na de intake geen behandeling wordt gestart. Bijvoorbeeld omdat er geen (vergoede) diagnose volgens DSM-5 kan worden gesteld. Of als doorverwijzing nodig is. Kosten: maximaal € 228,04 in 2020 en 2021.

Vragen?

Vragen over de vergoedingen en je eigen risico kan je stellen aan de zorgverzekeraar. Als je een vraag stelt aan de verzekeraar, noem dan ook altijd Stichting GGNet. Bas is namelijk onderdeel van GGNet.

Op de website zorgwijzer.nl vindt je meer informatie over:

• Welke verschillende zorgverzekeraars zijn er?
• Welke veranderingen zijn er in de zorg?