header-BAS_009.jpg

Als je lichte tot matige psychische klachten hebt

Het eerste gesprek met een behandelaar wordt gepland binnen 4 weken na jouw aanmelding. Dan start jouw behandeling.  We zijn op sommige plekken drukker dan normaal waardoor de tijd tot intake langer kan duren dan 4 weken. Doordat meer mensen zich aanmelden door de coronacrisis én omdat onze behandelaren ook zelf onder bijzondere omstandigheden hun werk moeten doen. 

Deze wachttijden zijn retrospectief, dat betekent dat het wachttijden zijn van de afgelopen periode. Het kan zijn dat wachttijden als je nu een afspraak maakt, anders zijn.

We zijn op sommige plekken drukker dan normaal waardoor de tijd tot intake langer kan duren dan 4 weken. Doordat meer mensen zich aanmelden door de coronacrisis én omdat onze behandelaren ook zelf onder bijzondere omstandigheden hun werk moeten doen. 

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben samen afgesproken dat elke patiënt binnen 4 weken na aanmelding terecht kan voor intake en binnen 10 weken voor start van de behandeling. Dat heet een Treeknorm. Het kan een keer voorkomen dat je niet binnen 4 weken terecht kunt. Je kunt dan contact opnemen met ons. Wij vragen dan of je gesprekken met de POH-GGZ in jouw huisartsenpraktijk kunt voeren totdat je bij ons kunt beginnen. Of je kunt jouw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. De zorgverzekeraar kijkt dan of je bij een andere zorgaanbieder sneller terecht kan.