Voor wie?

De training is bedoeld voor mensen die er actief aan willen werken om het beste uit zichzelf en de ander te halen, en om meer verbondenheid, vreugde en betekenis te ervaren in hun dagelijks leven.

Wil je je aanmelden? Overleg dan met je huisarts over een verwijzing. Om deel te nemen moet de huisarts je aanmelden voor Bas Basis GGZ en moet er sprake zijn van (het vermoeden van) een DSM-V stoornis. Meer informatie en aamelden kan via: b.groenen@ggnet.nl

Hoe werkt het?

Na aanmelding krijg je een intakegesprek. Daarna krijg je een kennismakingsgesprek waarin de cursusleiders met je bespreken waarom je deelneemt en geven zij uitleg over de training.

We gebruiken tijdens deze training het boek 'Dit is jouw leven'. Dit boek gaat over levenskunst. Maar in plaats van een boek waarmee jezelf kunt verbeteren, is het een boek waarmee je leert te ‘ont-beteren’. Levenskunst is eerder het loslaten van bepaalde patronen dan het jezelf opleggen van eisen waaraan je moet voldoen. Het gaat om ruimte maken, jezelf toestaan te zijn wie je bent. Dan komt er ruimte voor inspiratie en groei. Dit maakt je veerkrachtiger en minder kwetsbaar. Dit doe je met behulp van het zelfhulpboek ‘Dit is jouw leven’, door je leven op een positieve manier vorm te geven, passend bij jouw behoeften en jouw kwaliteiten. Het boek vertaalt de inzichten uit de positieve psychologie in praktische en herkenbare taal, waarbij theorie en oefeningen elkaar afwisselen. Ga samen aan de slag in de training, deel je ervaringen en maak gebruik van de steun en kracht uit de groep!

Wanneer en waar?

De training “dit is jouw leven start 2 keer per jaar half september en half januari.

Het zijn 9 bijeenkomsten van 1,5 uur

Locaties: Doetinchem of Apeldoorn

In Doetinchem start de training in februari en duurt dan 9 woensdagen van 10 tot 11.30 uur. De training is op de Amphionstraat 3. (i.v.m. corona maatregelen ligt deze groep tijdelijk stil)