Voor wie?

Deze training is voor mensen die een onbalans ervaren in hun leven en daardoor gevoelens ervaren van onzekerheid, stress, angst en somberheid.


Als je je wilt aanmelden, overleg dit dan met je huisarts. Je hebt een verwijzing van de huisarts nodig. Jouw huisarts kan je aanmelden bij Bas basis GGZ. Je moet een DSM- V stoornis hebben of het vermoeden dat je dit hebt. Na aanmelding krijg je een intakegesprek waarin we bekijken of je wat hebt aan deze groepstraining.

Hoe werkt het?

De groepstraining bestaat uit 6-8 bijeenkomsten van twee uur en met huiswerkopdrachten wordt aan de doelen gewerkt. De groep bestaat uit maximaal 12 personen


Je krijgt inzicht in je huidige leefstijl, welke veranderingen wenselijk zijn en hoe je meer vanuit eigen behoefte contact kunt maken met wat op dit moment nodig is om meer in balans te komen. In de training komt informatie aan bod over gezond slapen, goede eet- en beweging, omgaan met stress, gewoonten en ontspanning. Aandacht wordt ook besteed aan hoe je meer vanuit acceptatie zicht kunt krijgen op wat je behoefte is en hoe je meer richting kunt geven aan je leven.


De training is opgezet om de volgende doelen te bereiken:

  • Je krijgt inzicht in jouw huidige leefstijl.
  • Je bent je bewust van de benodigde veranderingen in jouw leefstijl om jouw leven meer in balans te krijgen.
  • Je maakt kennis met het concept acceptatie in plaats van verzet bij klachten
  • Je kunt contact maken met jouw behoefte in het hier en nu
  • Je kunt handelen vanuit jouw eigen behoeften en waarden

Wanneer en waar?

Locatie Bas Apeldoorn

Door Fennie van Lobberegt en Lisa Boer

Momenteel loopt er een groep, de volgende startdatum is nog niet bekend.