Voor wie?

Bij dreigend gevaar is angst een normale reactie en is een terechte vluchtreactie vaak levensreddend. Sommige mensen hebben echter angsten in situaties die niet bedreigend zijn of de angst niet in verhouding staat tot het werkelijke gevaar. Angst kan dan het leven gaan overheersen en belemmerend werken in het uitvoeren van gewone dagelijkse taken. Voor deze mensen is de groep bedoeld.

Hoe werkt het?

Na aanmelding krijg je gesprek met de trainer waarin de trainers uitleg geeft over de groep en samen met je bekijkt of de groep helpend kan zijn om je probleem aan te pakken. In de groep besteden we aandacht aan de volgende drie onderwerpen:

  • De lichamelijke verschijnselen van angst, spanning en paniek. Ontspannings- en ademhalingsoefeningen worden in de groep aangeleerd. Zonodig wordt uitleg gegeven over hyperventilatie en wat je eraan kunt doen om de lichamelijke klachten waarmee een paniekaanval gepaard gaat, beter in de hand te houden of te voorkomen.
  • Gedachten en fantasie├źn die je van streek maken en die jouw angst laten groeien. In de groep proberen we allereerst deze gedachten en fantasie├źn op het spoor te komen. Vervolgens bekijken we of ze wel aansluiten bij de werkelijkheid en zoeken we naar manieren om ze beter te hanteren.
  • Als angst, spanning en paniek een groot deel van jouw leven beheersen, kun je geneigd zijn situaties die je met angst in verband brengt uit de weg te gaan of te vermijden. Dit geeft tijdelijk opluchting maar op de lange duur helpt het niet. Integendeel, de kans is groot dat je steeds meer situaties juist gaat vermijden. In de groep plannen we hoe je je stap voor stap weer kunt begeven in situaties die je nu uit de weg gaat. Tussen de bijeenkomsten in, kun je dan een haalbare stap van zo'n plan uitvoeren.

Aan elk van bovengenoemde punten worden drie of vier bijeenkomsten besteed. Huiswerkopdrachten vormen een belangrijk onderdeel van de werkwijze in deze groep. Binnen en buiten de groepsbijeenkomsten wordt dus een actieve inzet van je verwacht. De groep bestaat uit zes tot tien deelnemers.

Wanneer en waar?

Twee keer per jaar start er een nieuwe groep. Startdata worden nog bekendgemaakt.

Er zijn 8 bijeenkomsten van anderhalf uur op maandagochtend van 10.30 tot 12.00 uur.

Locatie: Bas basis GGZ in het Amphitrion, Amphionstraat 3, 7001 DP Doetinchem, 088 933 1880

Trainers: Peter Meulenbeek (p.meulenbeek@ggnet.nl), gezondheidszorgpsycholoog en mogelijk een tweede trainer.