Voor wie?

Angst is een basisemotie die iedereen ervaart, de emotie is op zichzelf heel normaal en er kan prima mee geleefd worden. Het heeft zelfs een hele nuttige functie, het geeft je informatie over bijvoorbeeld je veiligheid. Angst wordt door veel mensen echter gezien als een onaangenaam gevoel. We willen dit gevoel, en bijpassende (ramp-)gedachten, het liefst vermijden. Het vermijden zorgt er op korte termijn voor dat het ongemakkelijke en angstige gevoel snel daalt, maar op langere termijn is de kans groot dat de angst net zo hard weer terugkomt. Op dat moment gaat angst tegenwerken en kan dit het dagelijks leven beperken. Voor deze mensen is de groep bedoeld.

Hoe werkt het?

Het doel is het verminderen van het vermijdingsgedrag wat de angstklachten in stand houdt. In deze behandeling doen we het tegenovergestelde van vermijden of vluchten: je gaat de confrontatie aan. In eerste instantie zal de angst toenemen, maar je zal merken dat het vanzelf ook weer daalt. Daarnaast leer je dat de voorspelde catastrofe uitblijft. Bij elke volgende confrontatie zal je merken dat de angst vaak minder stijgt en/of sneller daalt.

De training bestaat uit twee onderdelen: Cognitieve gedragstherapie (CGT) en Psychomotore therapie (PMT). We werken vooral met exposure-oefeningen (blootstelling aan datgene wat jij angstig of spannend vind).

De voornaamste ingrediënten zijn:

  • Rationale en psycho-educatie (informatie over angstbehandeling en angst)
  • Wekelijkse / dagelijkse exposure-opdrachten (blootstelling aan beangstigende situaties)
  • Interoceptieve exposure (m.n. voor paniek en GAS)
  • Rollenspellen
  • Responspreventie (m.n. voor OCD; het stoppen van de dwangreactie)
  • PMT: lichaams- en bewegingsgerichte methodieken gericht op bewustwording en doorbreken van patronen

De groep bestaat uit acht tot tien deelnemers. We verwachten van jou een actieve deelname aan de groep, dat je oefent met spanningsvolle situaties in de groep én in het dagelijks leven waarbij je actief huiswerk maakt.

Wanneer en waar?

Meerdere keren per jaar start er een nieuwe groep. Er zijn zeven bijeenkomsten van anderhalf uur.

Locatie: Bas/GGNet locatie Stationsstraat, Stationsstraat 47A te Apeldoorn

Data en tijden: nader te bepalen en bij voldoende aanmeldingen